Projectes socials Burkina Faso

Projectes socials a Burkina Faso de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament social a Burkina Faso d'ONG Mans Unides

A causa dels conflictes polítics que s'han generat en el transcurs de la història d'aquest Estat , s'han generat situacions de violència i violació de Drets Humans de manera constant , motiu pel qual han intervinido diferents Organitzacions Internacionals i Organitzacions no Governamentals per fomentar la protecció dels Drets Humans i incentivar a la població perquè es generi coneixement sobre els mateixos. Igualment al ser un dels països més pobres del món, es genera marginació i desigualtats que comporta a més problemàtiques de gravetat. La marginació social està desmembrant el teixit social i afecta especialment els joves. La nostra organització a petició d'organitzacions estatals o privades realitza projectes socials que moltes vegades tenen com a objectiu la capacitació comunitària, formació i equipament de centres comunitaris i el desenvolupament de campanyes de sensibilització en drets Humans.