Projectes socials Angola

Projectes socials a Angola de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament social a Angola d'ONG Mans Unides

Tot i que Angola té els recursos naturals i econòmics per a millorar les condicions de vida dels habitants, aquest segueix sent un dels països més pobres de l'Àfrica el que ha creat més marginació i desigualtat social. En aquest país el 68% dels ciutadans viuen sota el llindar de la pobresa, i el 37% en pobresa extrema. A això s'ha de sumar un clima de violència no aliena a la situació de pobresa , on es generen vulneracions de Drets Humans per agents privats i públics.

Igualment la marginació social està desmembrant el teixit social i afecta especialment els joves. La nostra organització a petició d'organitzacions estatals o privades realitza projectes socials que moltes vegades tenen com a objectiu la capacitació comunitària, formació i equipament de centres comunitaris i el desenvolupament de campanyes de sensibilització en Drets Humans.