Projectes salut Togo

Projectes de salut a Togo de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la salut a Togo d'ONG Mans Unides

Actualemente Togo pateix els mateixos inconvenients sanitaris que la majoria de països de l'Àfrica subsahariana, aquests són la malària, la malnutrició, elevada incidència de diarrees, poliomielitis, infeccions oculars, tuberculosi entre d'altres. Igualment hi ha escassetat de personal sanitari que juntament amb la precarietat de les instal·lacions comporta al fet que es generin noves patologies. La salut d'una població no depèn només de l'atenció sanitària que se li dispensi, sinó que és el resultat de diversos factors: sanitaris, econòmics, socials i fins i tot culturals. La salut es veu afectada per factors tan importants com la disponibilitat d'aliments, d'aigua, d'instrucció, de treball, de la salubritat de les llars i de la bona o mala qualitat dels sistemes sanitaris.

Els projectes sanitaris que dóna suport Mans Unides desenvolupen en els seus destinataris aptituds pràctiques i capacitats de promoció de la salut, encoratgen el lideratge per a la salut i donen suport al sorgiment d'emprenedors socials en les comunitats i l'aplicació constant d'idees i mesures de promoció de salut. Els projectes sanitaris de Mans Unides es basen en la solidaritat, la mobilització de recursos, el desenvolupament de la capacitat de la comunitat i la formació dels agents sanitaris.