Projectes salut Sierra Leone

Projectes de salut a Sierra Leone de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la salut a Sierra Leone d'ONG Mans Unides

En termes de salut, el brot de Ébola ha exposat les debilitats del sistema sanitari serra lleonès davant la resta del món, un sistema que ja era molt deficitari anteriorment al brot. Abans de l'epidèmia, el 50% dels serveis de salut es concentraven a Freetown cobrint únicament el 16% de la població del país. Malgrat els esforços per crear una xarxa de 1.200 Unitats de salut perifèriques, només el 35% disposava de l'equip mínim requerit per poder dispensar atenció primària, i cap disposava d'equipament de laboratori per a realitzar anàlisis. Han mort per l'Ébola un total de 221 treballadors de salut. Malgrat existir una política que hauria de garantir l'assistència sanitària gratuïta per a dones gestants i lactants, així com nens menors de 5 anys, els centres sanitaris no disposen de recursos per poder aplicar-la. Segueix sent de vital importància facilitar l'accés a l'aigua potable i al sanejament a les zones rurals més remotes, amb la construcció d'infraestructures d'aigua i la construcció de latrines. La manca d'infraestructures sanitàries al país, fa que la demanda de centres de salut sigui elevada.