Projectes salut República Democràtica del Congo

Projectes de salut a República Democràtica del Congo de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la salut a República Democràtica del Congo d'ONG Mans Unides

La salut d'una població no depèn només de l'atenció sanitària que se li dispensi, sinó que és el resultat de diversos factors: sanitaris, econòmics, socials i fins i tot culturals. La salut es veu afectada per factors tan importants com la disponibilitat d'aliments, d'aigua, d'instrucció, de treball, de la salubritat de les llars i de la bona o mala qualitat dels sistemes sanitaris. Els projectes sanitaris que dóna suport Mans Unides desenvolupen en els seus destinataris aptituds pràctiques i capacitats de promoció de la salut, encoratgen el lideratge per a la salut i donen suport al sorgiment d'emprenedors socials en les comunitats i l'aplicació constant d'idees i mesures de promoció de salut. Els projectes sanitaris de Mans Unides es basen en la solidaritat, la mobilització de recursos, el desenvolupament de la capacitat de la comunitat i la formació dels agents sanitaris.

A la República Democràtica del Congo hi ha diferents problemes en matèria de salut; inicialment les taxes de mortalitat infantil i materna han augmentat, un de cada 5 nens mor abans de complir 5 anys, tenint a la desnutrició com una de les raons perquè això es doni. Igualment menys de la meitat de la població té accés a fonts d'aigua pura i menys d'un terç té accés a instal·lacions de sanejament adequades, aquesta situació genera malalties i epidèmies.