Projectes salut Perú

Projectes de salut a Perú de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la salut a Perú d'ONG Mans Unides

La salut d'una població no depèn només de l'atenció sanitària que se li dispensi, sinó que és el resultat de diversos factors: sanitaris, econòmics, socials i fins i tot culturals. La salut es veu afectada per factors tan importants com la disponibilitat d'aliments, d'aigua, d'instrucció, de treball, de la salubritat de les llars i de la bona o mala qualitat dels sistemes sanitaris. Els projectes sanitaris que dóna suport Mans Unides desenvolupen en els seus destinataris aptituds pràctiques i capacitats de promoció de la salut, encoratgen el lideratge per a la salut i donen suport al sorgiment d'emprenedors socials en les comunitats i l'aplicació constant d'idees i mesures de promoció de salut. Els projectes sanitaris de Mans Unides es basen en la solidaritat, la mobilització de recursos, el desenvolupament de la capacitat de la comunitat i la formació dels agents sanitaris.

En les últimes dècades la situació de prestació del servei de salut a Perú ha millorat i s'ha dotat de personal qualificat en els establiments dels àmbits rurals. No obstant això a causa de la pobresa existent al país, només una quarta part de la població té una assegurança de salut pel fet que l'assegurament depèn de les contribucions dels treballadors el que implica la necessitat d'un treball formal; a Perú existeix gran informalitat laboral i pobresa. Actualment el sistema de salut peruà és fragmentat i injust ja que aquesta organitzat en funció de la condició social de les comunitats, el que margina els grups empobrits.

Igualment existeix més vulnerabilitat i exposició a malalties o morts prematures en funció de factors com l'estrat socioeconòmic, la condició de ruralisme, el gènere i el nivell educatiu en què es trobi la persona.

Exemples de projectes de desenvolupament en execució recolzats per les delegacions de Mans Unides ONG de Catalunya i Balears

Les famílies de Huanoquite (Perú) estan desprotegides davant de les activitats i actituds de la industria minera privada

Aquest projecte social a Perú té l'objectiu d'implantar un programa de formació entre les famílies més vulnerables de... Llegir més
Projectes Perú | Projectes Amèrica Llatina | Projectes socials | ONG Vic