Projectes salut Mèxic

Projectes de salut a Mèxic de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la salut a Mèxic d'ONG Mans Unides

La salut d'una població no depèn només de l'atenció sanitària que se li dispensi, sinó que és el resultat de diversos factors: sanitaris, econòmics, socials i fins i tot culturals. La salut es veu afectada per factors tan importants com la disponibilitat d'aliments, d'aigua, d'instrucció, de treball, de la salubritat de les llars i de la bona o mala qualitat dels sistemes sanitaris. Els projectes sanitaris que dóna suport Mans Unides desenvolupen en els seus destinataris aptituds pràctiques i capacitats de promoció de la salut, encoratgen el lideratge per a la salut i donen suport al sorgiment d'emprenedors socials en les comunitats i l'aplicació constant d'idees i mesures de promoció de salut. Els projectes sanitaris de Mans Unides es basen en la solidaritat, la mobilització de recursos, el desenvolupament de la capacitat de la comunitat i la formació dels agents sanitaris.

Mèxic ha travessat grans transicions en els últims anys, la esperaanza en néixer ha augmentat i les malalties contagioses han deixat de ser les principals causes de mort. Malgrat els avenços encara existeixen importants desafiaments en matèria de salut, un exemple d'això és l'accés als serveis de salu; Mèxic ha de construir un sistema de salut més equitatiu, eficient i sostenible.

Exemples de projectes de desenvolupament

 
00:00