Projectes salut Madagascar

Projectes de salut a Madagascar de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la salut a Madagascar d'ONG Mans Unides

A Madagascar, la sanitat té una mínima atenció pública. El sistema compta amb només un metge per cada 100.000 habitants i la cobertura pública es limita a esporàdiques campanyes de vacunació. Les consultes i la medicació no són gratuïtes pel que poca població té accés. La principal causa de mort és el paludisme. El segueixen en incidència el còlera i la tuberculosi. La SIDA, a diferència d'altres països d'Àfrica té una prevalença molt inferior gràcies a l'aïllament del seu territori.