Projectes salut Kenya

Projectes de salut a Kenya de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la salut a Kenya d'ONG Mans Unides

La salut d'una població no depèn només de l'atenció sanitària que se li dispensi, sinó que és el resultat de diversos factors: sanitaris, econòmics, socials i fins i tot culturals. La salut es veu afectada per factors tan importants com la disponibilitat d'aliments, d'aigua, d'instrucció, de treball, de la salubritat de les llars i de la bona o mala qualitat dels sistemes sanitaris. Els projectes sanitaris que dóna suport Mans Unides desenvolupen en els seus destinataris aptituds pràctiques i capacitats de promoció de la salut, encoratgen el lideratge per a la salut i donen suport al sorgiment d'emprenedors socials en les comunitats i l'aplicació constant d'idees i mesures de promoció de salut. Els projectes sanitaris de Mans Unides es basen en la solidaritat, la mobilització de recursos, el desenvolupament de la capacitat de la comunitat i als formació dels agents sanitaris.

A Kenya els índexs de mortalitat infantil són alts, a més un dels principals problemes de sanitat infantil és que en la major part dels casos el servei no és gratiuto. Això implica que encara s'ha d'enfrontar alguns reptes en salut ja que tot i que l'índex d'infecció per VIH s'ha estabilitzat, continua sent un problema greu al país.

Exemples de projectes de desenvolupament

 
00:00