Projectes salut Ghana

Projectes de salut a Ghana de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la salut a Ghana d'ONG Mans Unides

A Ghana, els projectes sanitaris realitzats per Mans Unides estan en un segon nivell d'importància i consisteixen primordialment en garantir l'accés a l'aigua i sanejament, mitjançant la construcció de pous, canalitzacions d'aigua, latrines (actualment només es fan quan van acompanyades d'una edificació com una escola, etc.), renovacions de centres sanitaris, compra de material sanitari. Actualment es nota que hi ha un major intéres per les nostres contraparts de realitzar projectes sanitaris com dispensaris rurals o maternitats i això ve motivat fonamentalment pel nou sistema d'assegurances socials, pel que amb el pagament d'una quantitat mínima a l'any per família (10- 15 euros anuals) es té dret a uneix assistència mèdica i medicamientos sense necessitat de desemborsament previ per part del pacient. Això ha provocat un augment considerable de les atencions mèdiques, de manera que molts centres s'han vist col·lapsats i ha incentivat a la població a acudir al metge, quan abans era inviable per a ells. En 70% de la població s'ha acollit al sistema d'assegurances socials. A les zones rurals però, al voltant del 45% de les dones tenen els nens a casa així que pensem que és important la formació de llevadores tant professionals com no.