Projectes salut Equador

Projectes de salut a Equador de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la salut a Equador d'ONG Mans Unides

A nivell sanitari, Mans Unides buscarà tenir la participació de l'Estat, prestant atenció a que no es produeixi duplicitat d'intervencions entre aquells serveis ja instaurats i les noves demandes. Tindran especial atenció les accions que millorin l'accés de la població a l'aigua potable.