Projectes salut Bolívia

Projectes de salut a Bolívia de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la salut a Bolívia d'ONG Mans Unides

Els projectes de salut desenvolupats per Mans Unides a Bolívia s'han potenciat creant dispensaris populars en zones marginals i afavorint la capacitació de promotors i llevadores locals. Els temes de gènere han estat recolzats com un eix transversal en els anteriors sectors.