Projectes salut Angola

Projectes de salut a Angola de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la salut a Angola d'ONG Mans Unides

La malària és la principal causa de mort a Angola. S'estima en 3 millions el nombre de casos clínics de malària per any. En el medi rural ha altres malalties com la desnutrició, tuberculosi i febres tifoides. La SIDA es troba en creixement després de l'obertura de les fronteres després de la guerra. La manca d'infraestructures consitueix un greu problema. La concentració de professionals i infraestructures en les grans ciutats repercuteix negativament en el medi rural. Moltes àrees de l'interior estan abandonades i la població es veu obligada a recórrer a peu grans distàncies per trobar atenció sanitària. Tot just un 40% de la població tenen accés a la sanitat. Per tant ONG Mans Unides seguirà donant suport als projectes sanitaris, la creació de llocs de salut, la millora d'instal·lacions derruïdes durant la guerra, l'equipament per a hospitals, els programes de sensibilització, la prevenció de la SIDA, la vacunació etc.

Exemples de projectes de desenvolupament

 
00:00
ONG contra la pobresa al món