Projectes Haití

Projectes a Haití de cooperació al desenvolupament

Exemples projectes de desenvolupament a Haití de l'ONG Mans Unides

En 1492 Cristòfol Colom va arribar a l'Espanyola i l'illa va passar a formar part de l'imperi espanyol. En 1697 Espanya va cedir a França la part de l'illa que conforma Haití. En 1803, Jean Jacques Dessalines va vèncer definitivament a les tropes franceses i en 1804 va declarar la independència d'Haití, proclamant-se emperador. Els Estats Units va envair Haití el 1915 i va exercir un control absolut fins a 1934.

Haití va ser el primer cas en la història universal pel qual la rebel·lió de la població sotmesa al sistema d'esclavitud va conduir a la seva emancipació i a l'abolició d'aquesta forma d'explotació.

La FAO estima que la meitat de la població d'Haití es troba en situació d'extrema pobresa, amb menys d'1 dòlar al dia. És l'economia més pobra de tot el continent americà. El 80% de la seva població viu sota el llindar de pobresa i dos terços d'ella és dependent d'un sector de l'agricultura i pesca, debilitades per la manca i empobriment del sòl disponible. La sobreexplotació i l'erosió del terreny són conseqüència d'una intensiva i descontrolada desforestació que ha reduït la superfície arbrada d'Haití a menys del 2% el 2006 i ha causat una tremenda escassetat d'aigua potable. Les devastadores tempestes tropicals que es van succeir al llarg de 2008, van afectar les escasses infraestructures de comunicacions i els sectors industrials i de serveis pateixen de la manca d'inversions sostingudes per culpa de la inestabilitat i la violència.

El 2013 Haití tenia una població de 10 milions d'habitants, el 52% alfabetitzat. L'esperança de vida és de 61 anys. La mitjana de fills per dona és de 4,86 (la mitjana més alta del continent americà). La taxa de creixement poblacional és de l'1,7% per any.

El 90% dels nens de l'Haití pateixen de malalties hídriques i de paràsits intestinals. Aproximadament el 5% de la població adulta és portadora del VIH. Els casos de tuberculosi són deu vegades més alts que la mitjana de la resta d'Amèrica Llatina.

Font: Wikipedia

Més informació:
ONG Haití Haití (Viquipèdia)