Projectes educació Zimbabwe

Projectes d'educació a Zimbabwe de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de l'educació a Zimbabwe d'ONG Mans Unides

Un dels factors més importants per al desenvolupament humà , l'avanç i progrés de la societat és l'educació, per aquesta raó la nostra organització lluita perquè estigui a l'abast de totes les persones i més aquelles que es troben en estat de vulnerabilitat. Els projectes educatius realitzats per Mans Unides busquen que els estudiants dels territoris on actua , puguin estudiar en millors condicions.

En Zimbabue prop del 15 % dels nens no assisteix a l'escola tenint en compte que les despeses que implica l'escolarització són massa elevats per a la majoria de les famílies , de manera que tot i que alguns aconsegueixin escolaritzar d'aquí a poc temps acaben abandonant l'escola.

Igualment les instal·lacions no es troben en un estat adequat perquè els nens rebin classes i la majoria dels professors no tenen la suficient preparació per dictar les lliçons requerides.