Projectes educació Togo

Projectes d'educació a Togo de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de l'educació a Togo d'ONG Mans Unides

A Togo la situació dels nens ha millorat, però encara s'han de fer grans esforços per garantir l'accés a serveis bàsics com l'educació o la salut. En aquest país més del 20 % dels nens no va a l'escola , les escoles es troben en condicions deficients, a més molts nens no poden anar pels costos secundaris que això comporta , com els diferents materials per estudiar .

Un dels factors més importants per al desenvolupament humà , l'avanç i progrés de la societat és l'educació, per aquesta raó la nostra organització lluita perquè estigui a l'abast de totes les persones i més aquelles que es troben en estat de vulnerabilitat. Els projectes educatius realitzats per Mans Unides busquen que els estudiants dels territoris on actua , puguin estudiar en millors condicions.

A Togo , ONG Mans Unides considera important ressaltar la procupación dels pares per l'educació dels seus fills. Hi ha moltíssimes escoles REGIDOR : d'iniciativa local, fetes en tova i palla ; quan porten dos anys de funcionament l'Estat envia un mestre. El salari de la resta dels professors va a compte de l'Associació de pares. Actualment, d'acord amb les seves contraparts , Mans Unides prefereix donar suport a aquestes escoles REGIDOR , que les que pertenencen a l'Ensenyament Catòlic .

Exemples de projectes de desenvolupament en execució recolzats per les delegacions de Mans Unides ONG de Catalunya i Balears

Projecte Educació Àfrica | ONG Togo | Ampliació Escola Formació Professional

L'escola de formació professional de Kara (Togo) ha d'ampliar-se per acollir-hi tots els alumnes

Aquest projecte educatiu a Togo té l'objectiu d'ampliar l'escola de formació professional de Kara. Amb la teva ajuda,... Llegir més
Projectes Togo | Projectes Àfrica | Projectes d'educació | ONG Tarragona

L'escola de secundària de Be-Kiklamé (Togo) s'ha quedat petita per acollir tots els alumnes

Aquest projecte educatiu a Togo té l'objectiu d'ampliar el centre d'educació secundària de Be-Kiklamé. Amb la teva... Llegir més
Projectes Togo | Projectes Àfrica | Projectes d'educació | ONG Barcelona