Projectes educació Tanzània

Projectes d'educació a Tanzània de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de l'educació a Tanzània d'ONG Mans Unides

A Tanzània l'accés a educació primària ha millorat però no en qualitat, a causa de l'escassetat de professorat qualificat i recursos pedagògics. Aquest baix nivell de primària, es repeteix en l'educació secundària. L'accés femení a secundària és notablement inferior al masculí. El govern exigeix una sèrie de condicions als centres de secundària que els és difícil de complir, però la nostra experiència és que suposen grans inversions per a pocs resultats. Per això Mans Unides prioritzarà en els propers anys aquelles propostes dirigides a millorar la qualitat de l'ensenyament i la promoció de l'accés de les nenes a l'educació de qualitat, que no impliquin construcció d'infraestructures educatives, com ara projectes de formació de professors, subministraments escolars, dotació d'aigua i latrines.