Projectes educació Perú

Projectes d'educació a Perú de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de l'educació a Perú d'ONG Mans Unides

Un dels factors més importants per al desenvolupament humà , l'avanç i progrés de la societat és l'educació, per aquesta raó la nostra organització lluita perquè estigui a l'abast de totes les persones i més aquelles que es troben en estat de vulnerabilitat. Els projectes educatius realitzats per Mans Unides busquen que els estudiants dels territoris on actua , puguin estudiar en millors condicions. A Perú només el 25% de mestres es troben a les zones rurals del país que és on menys cobertura es genera , els professors reben sous molt baixos el que també afecta la quantitat de docents que puguin existir. A Perú el 93.2 % dels nens i nenes es troben en edat de curses l'educació primària , però al voltant del 1.2 % de nens i nenes entre els 6 i 11 anys es troba per fora del sistema educatiu formal.

ONG contra la pobresa al món