Projectes educació Nicaragua

Projectes d'educació a Nicaragua de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de l'educació a Nicaragua d'ONG Mans Unides

A nivell educatiu a Nicaragua, Mans Unides posa atenció als projectes que busquin una educació professional dels joves i una prevenció de violència en nens i joves d'àrees marginals.