Projectes educació Moçambic

Projectes d'educació a Moçambic de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de l'educació a Moçambic d'ONG Mans Unides

En Moçambic l'ONG Mans Unides té diferents projectes educatius en relació amb la primària, la secundària, la formació professional, l'alfabetització d'adults i les escoles bressol.