Projectes educació Mauritània

Projectes d'educació a Mauritània de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de l'educació a Mauritània d'ONG Mans Unides

A Mauritània els nens són una població vulnerable a on molts viuen immersos en un món de treball, racisme, pobresa i violència. Un de cada sis nens no aquesta escolaritzat, la majoria d'establiments destinats a l'educació dels nens es troben en mal estat i moltes vegades no tenen l'equipament suficient, en pocs llocs es disposa d'espais lliures o jardins per a l'esbarjo. Igualment hi ha famílies que es mostren reticents a escolaritzar els seus fills ja que no hi ha consciència dels beneficis de l'educació escolar i prefereixen que els nens treballin i ajudin a atendre les necessitats familiars.

Un dels factors més importants per al desenvolupament humà, l'avanç i progrés de la societat és l'educació, per aquesta raó la nostra organització lluita perquè estigui a l'abast de totes les persones i més aquelles que es troben en estat de vulnerabilitat. Els projectes educatius realitzats per Mans Unides busquen que els estudiants dels territoris on actua, puguin estudiar en millors condicions.