Projectes educació Mauritània

Projectes d'educació a Mauritània de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de l'educació a Mauritània d'ONG Mans Unides

A Mauritània els nens són una població vulnerable a on molts viuen immersos en un món de treball, racisme, pobresa i violència. Un de cada sis nens no aquesta escolaritzat, la majoria d'establiments destinats a l'educació dels nens es troben en mal estat i moltes vegades no tenen l'equipament suficient, en pocs llocs es disposa d'espais lliures o jardins per a l'esbarjo. Igualment hi ha famílies que es mostren reticents a escolaritzar els seus fills ja que no hi ha consciència dels beneficis de l'educació escolar i prefereixen que els nens treballin i ajudin a atendre les necessitats familiars.

Un dels factors més importants per al desenvolupament humà, l'avanç i progrés de la societat és l'educació, per aquesta raó la nostra organització lluita perquè estigui a l'abast de totes les persones i més aquelles que es troben en estat de vulnerabilitat. Els projectes educatius realitzats per Mans Unides busquen que els estudiants dels territoris on actua, puguin estudiar en millors condicions.

ONG contra la pobresa al món