Projectes educació Malawi

Projectes d'educació a Malawi de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de l'educació a Malawi d'ONG Mans Unides

L'educació és molt precària a Malawi amb escoles amb més de 100 nens per classe i amb professors amb molt baix nivell educatiu. La política del govern és pràcticament inexistent a nivell de creació d'infraestructura educativa. Per això Mans Unides ha aprofitat els recursos humans oferts pel govern, i s'ha dedicat sobretot a la creació d'infraestructures.