Projectes educació Kenya

Projectes d'educació a Kenya de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de l'educació a Kenya d'ONG Mans Unides

Un dels factors més importants per al desenvolupament humà , l'avanç i progrés de la societat és l'educació, per aquesta raó la nostra organització lluita perquè estigui a l'abast de totes les persones i més aquelles que es troben en estat de vulnerabilitat. Els projectes educatius realitzats per Mans Unides busquen que els estudiants dels territoris on actua , puguin estudiar en millors condicions.

A causa de la pobresa , el treball, la deficient infraestructura i el matrimoni infantil impedeixen que els nens accedeixin a l'educació , s'estima que hi ha un 30% d'abandonament de l'escola. Aquesta situació és d'alta gravetat en la mesura que perquè hi hagi un desenvolupament humà i social , ia més es surti de la pobresa , cal que els ciutadans es capacitin per mitjà de l'educació des d'una primerenca edat.