Projectes educació Hondures

Projectes d'educació a Hondures de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de l'educació a Hondures d'ONG Mans Unides

Hi ha una demanda sentida de donar suport a la línia d'educació ciutadana, l'organització comunitària, drets humans, reconstrucció del teixit social, educació per a la pau i seneamiento moral. Cal promoure projectes que portin a la conciliació, educació per a la pau i la convivència, promoció de drets humans, i la resolució pacífica de conflictes.

ONG contra la pobresa al món