Projectes educació Guatemala

Projectes d'educació a Guatemala de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de l'educació a Guatemala d'ONG Mans Unides

A Guatemala, hi ha una demanda sentida de donar suport a la línia d'educació ciutadana, l'organització comunitària, drets humans, reconstrucció del teixit social, educació per a la pau i la recuperació de la memòria històrica. Donada la fràgil situació dels drets humans, cal promoure projectes que portin a la conciliació, educació per a la pau i la convivència, promoció de drets humans, i la resolució pacífica de conflictes. En la mateixa línia, és important la formació de dirigents populars independents, líders socials, que superin els estils autoritaris tradicionals i siguin agents de desenvolupament comunitari local, en la línia del canvi social, que promoguin consciència social, consciència de gènere, consciència ecològica.
ONG Mans Unides també considera important donar suport a projectes que fomentin iniciatives que contribueixin a la reducció dels nivells de pobresa, iniciatives d'economia solidària i comerç equitatiu.

Exemples de projectes de desenvolupament

 
00:00