Projectes educació Ghana

Projectes d'educació a Ghana de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de l'educació a Ghana d'ONG Mans Unides

A Ghana, la majoria dels projectes que ha realitzat Mans Unides són educatius. Això no es deu a una preferència pels projectes d'aquest tipus sinó que ve donat per les sol·licituds que rep l'ONG. El Govern ha promogut moltes mesures en aquest camp tendent clarament a una millora de l'educació, el que ha reduït considerablement l'índex d'analfabetisme en els últims anys. La qualitat de l'ensenyament, però, té encara molt per millorar. Els mestres, moltes vegades voluntaris, no sempre tenen la preparació adequada i per tant, s'estan constantment organitzant cursos de formació per a professors, cosa que influirà molt positivament en el rendiment dels alumnes. Quant a la construcció, Mans Unides s'aprecia una diferència important en les necessitats del nord i del sud. Al nord les escoles segueixen sent molt necessàries ja que els llogarets són remotes i els accessos molt dolents. En alguns casos es fa necessari fins i tot construir habitatges per als mestres ja que si no hi es fa difícil trobar professors o aquests abandonen a meitat de curs. Al sud però, els nens tenen més opcions. Hi ha escoles abarrotades on Mans Unides va a ajudar a li construcció perquè els alumnes existents tinguin unes condicions dignes però Mans Unides pensa que la nova construcció ja no és tan necessària com abans.

Exemples de projectes de desenvolupament en execució recolzats per les delegacions de Mans Unides ONG de Catalunya i Balears

Professor impartint classe

Els nens del llogaret de Fufulso (Ghana) necessiten una escola

Aquest projecte educatiu a Ghana té l'objectiu de construir una escola d'educació primària a Fufulso. Amb la teva ajuda... Llegir més
Projectes Ghana | Projectes Àfrica | Projectes d'educació | ONG Barcelona