Projectes educació Filipines

Projectes d'educació a Filipines de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de l'educació a Filipines d'ONG Mans Unides