Projectes educació Etiòpia

Projectes d'educació a Etiòpia de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de l'educació a Etiòpia d'ONG Mans Unides

Un dels factors més importants per al desenvolupament humà , l'avanç i progrés de la societat és l'educació, per aquesta raó la nostra organització lluita perquè estigui a l'abast de totes les persones i més aquelles que es troben en estat de vulnerabilitat. Els projectes educatius realitzats per Mans Unides busquen que els estudiants dels territoris on actua , puguin estudiar en millors condicions. A Etiòpia la situació dels nens i nenes és lamentable, ja que per la pobresa en què molts d'aquests es veuen embolicats, no poden assistir a l'escola ja que han de tenir cura a membres menors de la seva família o treballar per ajudar econòmicament a la llar . L'educació és la solució perquè no es perduri en un estat de vulnerabilitat i subordinació dins de la societat, és per aquest motiu que moltes organitzacions com Mans Unides desenvolupen projectes en on s'incentiva els nens i nenes a acudir a l'escola.