Projectes educació Equador

Projectes d'educació a Equador de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de l'educació a Equador d'ONG Mans Unides

En relació al tema educatiu, Mans Unides treballarà en intervencions que permetin millorar la qualitat dels serveis educatius, incidint en les seves dimensions tangibles i intangibles. Excepte algunes excepcions, Mans Unides donarà suport intervencions en les quals sigui evident la participació de l'Estat, tenint en compte que l'educació és una de les seves responsabilitats, raó per la qual s'orientarà el treball cap a institucions educatives fiscomicionales i públiques (rurals preferentment). En coherència amb les polítiques de desenvolupament locals, s'afavoriran aquells projectes que responguin a la necessitat de donar resposta a una realitat pluricultural i pluriètnica nacional.