Projectes educació El Salvador

Projectes d'educació a El Salvador de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de l'educació a El Salvador d'ONG Mans Unides

Hi ha una demanda sentida de donar suport a la línia d'educació ciutadana, l'organització comunitària, drets humans, reconstrucció del teixit social, educació per a la pau i sanejament moral. Donada la fràgil situació dels drets humans i la violència i inseguretat existent, cal promoure projectes que portin a la conciliació, educació per a la pau i la convivència, promoció de drets humans, i la resolució pacífica de conflictes. En la mateixa línia, és important la formació de dirigents populars independents, líders socials, que superin els estils autoritaris tradicionals i siguin agents de desenvolupament comunitari local, en la línia del canvi social, que promoguin consciència social, consciència de gènere i consciència ecològica.