Projectes educació Egipte

Projectes d'educació a Egipte de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de l'educació a Egipte d'ONG Mans Unides