Projectes educació Colòmbia

Projectes d'educació a Colòmbia de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de l'educació a Colòmbia d'ONG Mans Unides

A nivell educatiu, l'ONG Mans Unides treballarà en intervencions que permetin millorar la qualitat dels serveis educatius, incidint en les seves dimensions tangibles i intangibles. Mans Unides donar prioritat a les intervencions en les que sigui evident la participació de l'Estat, tenint en compte que l'educació és una de les seves primeres responsibilidades pel que donarien suport iniciatives d'institucions educatives que tinguin concert amb l'Estat, per mitjà dels convenis inter -administratius per cobertura de població del nivell 1 i 2 de l'SISBEN.