Projectes educació Cambodja

Projectes d'educació a Cambodja de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de l'educació a Cambodja d'ONG Mans Unides

Un dels factors més importants per al desenvolupament humà, l'avanç i progrés de la societat és l'educació, per aquesta raó la nostra organització lluita perquè estigui a l'abast de totes les persones i més aquelles que es troben en estat de vulnerabilitat. Els projectes educatius realitzats per Mans Unides busquen que els estudiants dels territoris on actua, puguin estudiar en millors condicions.

La situació a Cambodja és complexa tenint en compte en primer lloc, que la població en edat escolar és enorme; el 65% de la població té menys de 30 anys. En segon lloc hi ha problemes en les infraestructures, no només dels edficios destinats a l'educació sinó que és un problema generalitzat. Igualment causa de la situació de pobresa que es viu al país molts nens abandonen l'escola per ajudar a aconseguir recursos en ell llar. Finalment els professors reben sous molt baixos i molts alumnes per classe el que comporta al fet que la qualitat de l'educació no sigui l'adequada.

Amb base en l'anterior, l'actuació de la nostra organització és de gran importància per al desenvolupament humà i social del país.

Exemples de projectes de desenvolupament

 
00:00