Projectes educació Burkina Faso

Projectes d'educació a Burkina Faso de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de l'educació a Burkina Faso d'ONG Mans Unides

Des de l'any 2011 l'Estat ha assumit el salari dels mestres a les escoles catòliques i ha dedicat recursos en la construcció i manteniment de les escoles públiques. Per això han augmentat les xifres d'escolarització a primària, arribant a una taxa general el 58% i amb algunes províncies amb més del 60% de nens que van a l'escola; això està encara lluny dels objectius del mil·lenni. Les taxes a secundària baixen significativament, entre altres factors, a causa de la manca d'estructures. De fet, fa anys les peticions eren fonamentalment per construir escoles de primària i ara Mans Unides rep sobretot sol·licituds per implantar la secundària i el batxillerat. Mans Unides considera important implicar-se en aquests projectes ja que la base d'un futur desenvolupament comença per l'educació. Les escoles que finança Mans Unides són catòliques i depenen de l'ensenyament catòlic de cada diòcesi, dirigides per Congregacions i algunes vegades per laics. Són les millors del país, els seus alumnes obtenen les millors qualificacions en els exàmens oficials. Les primàries gràcies a l'ajuda estatal, mantenen uns preus assequibles per a la població desfavorida, en canvi, les de secundària són molt més cares ja que han d'assumir les despeses de professorat. Per això, Mans Unides està conscient que només la gent amb una mica més de recursos pot accedir-hi. Insisteix sempre en la necessitat de buscar beques i de fet en gairebé totes les escoles hi ha alumnes becaris.

Exemples de projectes de desenvolupament en execució recolzats per les delegacions de Mans Unides ONG de Catalunya i Balears

L'escola de secundària de Pouytenga (Burkina Faso) requereix ser ampliada per acollir més alumnes

Aquest projecte educatiu a Burkina Faso té l'objectiu d'ampliar l'escola d'educació secundària de Pouytenga. Amb la... Llegir més
Projectes Burkina Faso | Projectes Àfrica | Projectes d'educació | ONG Girona
Aquest projecte vol ampliar una escola d'educació primària

Els nens de Kiri (Burkina Faso) necessiten un col·legi per accedir a l'educació

Aquest projecte educatiu a Burkina Faso té l'objectiu d'ampliar augmentar els nivells d'escolarització dels nens en... Llegir més
Projectes Burkina Faso | Projectes Àfrica | Projectes d'educació | ONG Barcelona