Projectes educació Brasil

Projectes d'educació a Brasil de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de l'educació a Brasil d'ONG Mans Unides

Els projectes educatius desenvolupats per l'ONG Mans Unides al Brasil es centraran en la formació tècnica per a la inserció laboral i en l'educació contextualitzada per a la realitat rural (escoles família agrícola) i educació específica indígena.