Projectes educació Bolívia

Projectes d'educació a Bolívia de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de l'educació a Bolívia d'ONG Mans Unides

La societat boliviana ha pres consciència de la necessitat de sortir de la pobresa amb una millora en els índexs d'educació. Mans Unides ha buscat garantir la cobertura educativa bàsica a escoles de primària i secundària, aplicat el criteri de subsidiarietat, i ha realitzat un increment progressiu en millora dels processos pedagògics d'aprenentatge. Mans Unides ha treballat molt l'àrea urbana marginal, i també les petites escoles rurals. Mans Unides dóna suport als processos d'Educació no formal per a adults i de capacitació tècnica a joves, i en els últims anys els processos d'educació bilingüe a l'altiplà i amb les ètnies indígenes.