Projectes per a dones Zimbabwe

Projectes per a dones a Zimbabwe de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la dona a Zimbabwe d'ONG Mans Unides

Les dones en els països de desenvolupament són les més afectades per la pobresa, la fam, la malaltia, l'analfabetisme, la violència i l'explotació sexual, la desocupació i el treball esclau, la discriminació i l'exclusió de la vida pública. Hi ha un clar desavantatge per a la dona en relació als homes en l'accés a la igualtat d'oportunitats de desenvolupament personal i comunitari, és per aquest motiu que la nostra organització enfoca la seva feina en el suport i ajuda a les dones, implementant diferents programes on hi ha un protagonisme de la dona.

En Zimbabue és clara l'existència d'una desigualtat de gènere, s'ha donat a conèixer que un 68 % de les dones han patit violència almenys una vegada a la vida. L'accés als serveis bàsics per part de les dones és molt difícil, encara més si són dones pobres o si es troben en les àrees rurals. Igualment ha un desigual accés al control i la propietat de recursos econòmics.