Projectes per a dones Togo

Projectes per a dones a Togo de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la dona a Togo d'ONG Mans Unides

Les dones en els països de desenvolupament són les més afectades per la pobresa , la fam , la malaltia , l'analfabetisme , la violència i l'explotació sexual , la desocupació i el treball esclau , la discriminació i l'exclusió de la vida pública. Hi ha un clar desavantatge per a la dona en relació als homes en l'accés a la igualtat d'oportunitats de desenvolupament personal i comunitari , és per aquest motiu que la nostra organització enfoca la seva feina en el suport i ajuda a les dones, implementant diferents programes on hi ha un protagonisme de la dona.

La situació de la dona a Togo segueix sent precària , un 39 % de les nenes en edat escolar no estan matriculades a l'escola o l'han abandonat, i la desigualtat en l'educació es reflecteix en una alta disparitat de gèneres. Igualment les dones tenen poca representació política , però la situació de la dona va millorant.