Projectes per a dones Tanzània

Projectes per a dones a Tanzània de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la dona a Tanzània d'ONG Mans Unides

Les dones en els països de desenvolupament són les més afectades per la pobresa, la fam, la malaltia, l'analfabetisme, la violència i l'explotació sexual, la desocupació i el treball esclau, la discriminació i l'exclusió de la vida pública. Hi ha un clar desavantatge per a la dona en relació als homes en l'accés a la igualtat d'oportunitats de desenvolupament personal i comunitari, és per aquest motiu que la nostra organització enfoca la seva feina en el suport i ajuda a les dones, implementant diferents programes on hi ha un protagonisme de la dona.

A Tanzània actualment existeix discriminació a causa del gènere, les lleis que defensen els drets de les dones segueixen sent molt poques i la violència cap a elles és constant. Els rols tradicionals que subordinen a les dones continuen sent fortes, tant a les zones rurals com urbanes; la violència domèstica s'utilitza com una forma per aconseguir la submissió de la dona, situació que es viu en tots els nivells socials.

Les dones pateixen restriccions discriminatòries en temes relacionats amb propietats i herències i d'altra banda l'accés de les menors a les escoles és molt limitat i encara més quan aquestes es troben en estat d'embaràs.

A Tanzània el patriarcat és la base de discriminació cap a la dona ja que es troba en la quotidianitat de les ciutadanes; en aquest sentit per generar canvis substancials s'ha d'assegurar l'accés a l'educació en igualdad de condiciones que los hombres para abolir la dependencia existente.