Projectes per a dones Sierra Leone

Projectes per a dones a Sierra Leone de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la dona a Sierra Leone d'ONG Mans Unides

Les dones en els països de desenvolupament són les més afectades per la pobresa, la fam, la malaltia, l'analfabetisme, la violència i l'explotació sexual, la desocupació i el treball esclau, la discriminació i l'exclusió de la vida pública. Hi ha un clar desavantatge per a la dona en relació als homes en l'accés a la igualtat d'oportunitats de desenvolupament personal i comunitari, és per aquest motiu que la nostra organització enfoca la seva feina en el suport i ajuda a les dones, implementant diferents programes on hi ha un protagonisme de la dona.

A Sierra Leone la violència contra les dones, més que tot la domèstica, és comú i no és reconeguda com un problema social per la comunitat. Igualment la mortalitat materna és elevada ja que una de cada vuit dones podria morir durant l'embaràs. Igualment segueixen existint pràctiques com la mutilació genital femenina que afecta greument la salut de les nenes.

Hi ha hagut avenços en la protecció dels drets de les dones com ara la implementació de llei que declara il·legal el maltractament a la dona, la qual permet a les dones heretar béns, la qual prohibeix el matrimoni forçat, tot i això encara hi ha un llarg camí per recórrer per al reconeixement dels drets i la seva protecció.