Projectes per a dones Senegal

Projectes per a dones a Senegal de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la dona a Senegal d'ONG Mans Unides

Les dones en els països de desenvolupament són les més afectades per la pobresa, la fam, la malaltia, l'analfabetisme, la violència i l'explotació sexual, la desocupació i el treball esclau, la discriminació i l'exclusió de la vida pública. Hi ha un clar desavantatge per a la dona en relació als homes en l'accés a la igualtat d'oportunitats de desenvolupament personal i comunitari, és per aquest motiu que la nostra organització enfoca la seva feina en el suport i ajuda a les dones, implementant diferents programes on hi ha un protagonisme de la dona.

Al Senegal persisteix un model patriarcal que ha tingut poc progrés en matèria d'igualtat de gènere; hi ha una bretxa entre la normativa internacional a la qual s'acull Senegal i la realitat nacional.

Davant la situació de discriminació que pateix la dona al Senegal, a Mans Unides li sembla necessari donar suport als projectes de promoció de la dona, digiridos sobretot a reforçar la seva formació i les seves capacitats per poder desenvolupar activitats generadores d'ingressos.