Projectes per a dones Rwanda

Projectes per a dones a Rwanda de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la dona a Rwanda d'ONG Mans Unides

Les dones en els països de desenvolupament són les més afectades per la pobresa, la fam, la malaltia, l'analfabetisme, la violència i l'explotació sexual, la desocupació i el treball esclau, la discriminació i l'exclusió de la vida pública. Hi ha un clar desavantatge per a la dona en relació als homes en l'accés a la igualtat d'oportunitats de desenvolupament personal i comunitari, és per aquest motiu que la nostra organització enfoca la seva feina en el suport i ajuda a les dones, implementant diferents programes on hi ha un protagonisme de la dona.

Malgrat el terreny guanyat en matèria política per les dones, el país es troba dins dels menys desenvolupats pel que fa a oportunitats en posició d'igualtat de gènere. Les dones a Rwanda estan lluny de disposar dels seus drets civils i pateixen una tradició on es troben en desavantatge pel seu gènere. Igualment causa de la guerra de l'any 1994 on es va utilitzar la violència sexual com a arma de guerra, hi ha seqüeles en dones i nenes que ho van viure, actualment les dones representen un elevat percentatge de la població com a conseqüència de la guerra. El dret a l'educació, la propietat i el treball encara es veu entorpit. A causa de les violacions massives de dones en 1994 moltes van contreure SIDA qual cosa en un país pobre resulta complex tractar-se per la impossibilitat de l'adquisició dels medicaments per dones sense recursos econòmics, això comporta al fet que hi hagi una alta taxa de mendicitat i prostitució , a més de rebuig per la malaltia que pateixen.