Projectes per a dones República Dominicana

Projectes per a dones a República Dominicana de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la dona a República Dominicana d'ONG Mans Unides

Les dones en els països de desenvolupament són les més afectades per la pobresa , la fam , la malaltia , l'analfabetisme , la violència i l'explotació sexual , la desocupació i el treball esclau , la discriminació i l'exclusió de la vida pública. Hi ha un clar desavantatge per a la dona en relació als homes en l'accés a la igualtat d'oportunitats de desenvolupament personal i comunitari , és per aquest motiu que la nostra organització enfoca la seva feina en el suport i ajuda a les dones, implementant diferents programes on hi ha un protagonisme de la dona.

Els problemes de les dones a República Dominicana, radiquen en la impossibilitat de l'accés en igualtat de condicions que els homes , als serveis públics com ara l'educació, salut , entre d'altres i el que comporta aquesta situació al moment d'exercir un paper en la socidad . Igualment hi ha altres problemes com la mortalitat materna per embarassos mal tractats.