Projectes per a dones República Democràtica del Congo

Projectes per a dones a República Democràtica del Congo de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la dona a República Democràtica del Congo d'ONG Mans Unides

Les dones en els països de desenvolupament són les més afectades per la pobresa, la fam, la malaltia, l'analfabetisme, la violència i l'explotació sexual, la desocupació i el treball esclau, la discriminació i l'exclusió de la vida pública. Hi ha un clar desavantatge per a la dona en relació als homes en l'accés a la igualtat d'oportunitats de desenvolupament personal i comunitari, és per aquest motiu que la nostra organització enfoca la seva feina en el suport i ajuda a les dones, implementant diferents programes on hi ha un protagonisme de la dona.

La xifra de violacions i assassinats de dones a la República Democràtica del Congo són alarmants, les situacions de violència viscudes neixen a partir del conflicte armat que es viu al país i de les conseqüències d'aquest com ara el desplaçament forçat. En aquest país el 15% de dones són cap de família de les quals el 75% són vídues i el 25% han estat abandonades pels seus marits, la subsistència de les seves famílies depèn d'elles. Segons dades de l'ACNUR el 76% de dones entre 15 i 49 anys considera que aquesta justificat que un marit copegi la seva dona per una d'aquestes raons: si la dona crema el menjar, discuteix amb ell, surt al carrer sense dir-o es nega a tenir relacions sexuals. Moltes de les dones d'aquest país no coneixen els seus drets ni la protecció que els brinda la llei.

Hi ha una relació directa entre la discriminació engeneral contra les dones i la violència infligida en temps de guerra ja que són considerades ciutadanes de segona classe i s'utilitza la violència sexual contra elles com arma de guerra.