Projectes per a dones Perú

Projectes per a dones a Perú de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la dona a Perú d'ONG Mans Unides

Les dones en els països de desenvolupament són les més afectades per la pobresa, la fam, la malaltia, l'analfabetisme, la violència i l'explotació sexual, la desocupació i el treball esclau, la discriminació i l'exclusió de la vida pública. Hi ha un clar desavantatge per a la dona en relació als homes en l'accés a la igualtat d'oportunitats de desenvolupament personal i comunitari, és per aquest motiu que la nostra organització enfoca la seva feina en el suport i ajuda a les dones, implementant diferents programes on hi ha un protagonisme de la dona.

Malgrat el progrés que ha tingut la protecció dels drets de les dones a Perú, encara hi ha molt camí per recórrer pel fet que hi ha un accés limitat als àmbits de l'educació, el treball, la salut, la participació política entre d'altres que constitueixen obstacles per al seu desenvolupament en condicions d'igualtat. El percentatge d'analfabets majors de 15 anys en dones constitueix 13,8%, mentre que en els homes és de 4,7%.