Projectes per a dones Moçambic

Projectes per a dones a Moçambic de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la dona a Moçambic d'ONG Mans Unides

Les dones en els països de desenvolupament són les més afectades per la pobresa, la fam, la malaltia, l'analfabetisme, la violència i l'explotació sexual, la desocupació i el treball esclau, la discriminació i l'exclusió de la vida pública. Hi ha un clar desavantatge per a la dona en relació als homes en l'accés a la igualtat d'oportunitats de desenvolupament personal i comunitari, és per aquest motiu que la nostra organització enfoca la seva feina en el suport i ajuda a les dones, implementant diferents programes on hi ha un protagonisme de la dona.

Moçambic es troba entre els 15 països amb representació femenina al parlament al món, per tant és un exemple per a altres països africans quant avenços en el desenvolupament, apoderament de la dona i lleis que emparen els seus drets. Gràcies a les associacions de dones el silenci es trenca i genera canvis estructurals, es perd la por a la marginació i es reclamen drets que encara que estiguin protegits per les lleis es violen.