Projectes per a dones Mauritània

Projectes per a dones a Mauritània de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la dona a Mauritània d'ONG Mans Unides

Les dones en els països de desenvolupament són les més afectades per la pobresa, la fam, la malaltia, l'analfabetisme, la violència i l'explotació sexual, la desocupació i el treball esclau, la discriminació i l'exclusió de la vida pública. Hi ha un clar desavantatge per a la dona en relació als homes en l'accés a la igualtat d'oportunitats de desenvolupament personal i comunitari, és per aquest motiu que la nostra organització enfoca la seva feina en el suport i ajuda a les dones, implementant diferents programes on hi ha un protagonisme de la dona.

Mauritània és un país molt tradicional on les dones encara tenen molts drets per conquerir, per exemple menys del 50% de les joves inscrites en escoles secundàries completen els seus estudis i dues de cada cinc nenes mai han assistit a l'escola, ni tan sols a nivell primari. Igualment existeixen taxes altes de mortalitat materna. En aquest sentit s'ha intentat desenvolupar projectes que garanteixin igualtats oportunitats per operar a la societat a homes i dones.