Projectes per a dones Malawi

Projectes per a dones a Malawi de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la dona a Malawi d'ONG Mans Unides

A Malawi el 70% de la producció agrícola aquesta a càrrec de les dones, però a hores no se'ls reconeix el dret a la terra. Aquesta és una dins de les moltes situacions de vulneració de drets humans als quals s'enfronten les dones a Malawi. Un 27% de la població femenina del país mai ha assistit a l'escola, xifra que en contraposició de la dels home és molt elevada. Igualment en matèria de salut les dones es veuen molt afectades, la mortalitat materna al país és de 807 morts per cada 100.000 naixements.

Les dones en els països de desenvolupament són les més afectades per la pobresa, la fam, la malaltia, l'analfabetisme, la violència i l'explotació sexual, la desocupació i el treball esclau, la discriminació i l'exclusió de la vida pública. Hi ha un clar desavantatge per a la dona en relació als homes en l'accés a la igualtat d'oportunitats de desenvolupament peronal i comunitari, és per aquest motiu que la nostra organització enfoca la seva feina en el suport i ajuda a les dones, implementant diferents programes on hi ha un protagonisme de la dona.