Projectes per a dones Haití

Projectes per a dones a Haití de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la dona a Haití d'ONG Mans Unides

Les dones en els països de desenvolupament són les més afectades per la pobresa, la fam, la malaltia, l'analfabetisme, la violència i l'explotació sexual, la desocupació i el treball esclau, la discriminació i l'exclusió de la vida pública. Hi ha un clar desavantatge per a la dona en relació als homes en l'accés a la igualtat d'oportunitats de desenvolupament peronal i comunitari, és per aquest motiu que la nostra organització enfoca la seva feina en el suport i ajuda a les dones, implementant diferents programes on hi ha un protagonisme de la dona.

Mans Unides afavoreix la igualtat entre homes i dones en els projectes d'educació per al desenvolupament, a través de programes de sensibilització i formació, en els quals denúncia i dóna a conèixer les desigualtats i injustícies que es donen en el països empobrecidosy planteja les seves possibles solucions . Igualment dedica recursos i temps a la investigació, contribuint a conèixer la situació de la dona als països en desenvolupament i aporta el seu punt de vista i experiència per afavorir decisions polítiques i legislatives que respectin el dret a la igualtat.