Projectes per a dones Guatemala

Projectes per a dones a Guatemala de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la dona a Guatemala d'ONG Mans Unides

A Guatemala, les dones són particularment afectades per violacions del DAA, del dret a la terra ia l'aigua, ja que generalment són les encarregades de la provisió i preparació d'aliments, la cura dels seus fills i filles, la salut i higiene de la família i altres activitats domèstiques i productives. La identificació amb el territori i els recursos naturals en elles és molt fort i el sentiment de responsabilitat pel futur dels seus fills i filles i per l'entorn porten a una major consciència, voluntat i valor per defensar els seus drets i els DDHH en general. Encara gràcies a tots els esforços realitzats les dones estan més empoderades i més incloses en les lluites de la societat civil, és summament preocupant que en els últims anys han augmentat els atacs violents contra elles.
El treball de promoció de la equitad de gènere és necessari en un país amb alt nivell de masclisme. En molts casos és la dona qui sosté la família, i està demostrada la seva competència en una gran varietat de camps de desenvolupament, des del productiu, l'organitzatiu i l'educatiu fins al rescat dels valors culturals, la identitat colectiva, etc.